Three Gardens

Nawr rydw i wedi cael tystysgrif o fy meddyg i aros i ffwrdd o'r gwaith am wythnos gyda 'flu like illness'.  Dydw i ddim wedi angen nodyn o'r meddyg am amser hir. Rydw i'n dal yn pesychu ond nid mor gryf fel ychydig o ddiwrnodau yn ôl.  Rydw i'n edrych ymlaen at ddychwelyd i iechyd da yn fuan.

I have now received a certificate from my doctor to stay off for a week with 'flu like illness'. I have not needed a doctor's note for a long time. I'm still coughing but not as strongly as a few days ago. I'm looking forward to returning to good health soon.

Comments
Sign in or get an account to comment.