Blwch o Saffrwm

Blwch o Saffrwm ~ Box of Crocuses

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae'r saffrwm hwn yn byw mewn hen flwch pren yn y maes parcio y tu ôl i'r amgueddfa.  Roedd dau o flychau ond un ohonyn nhw wedi pydru i ffwrdd ac yn nawr mae'n ddim ond pentwr o bridd.  Felly mae un blwch ar ôl ac mae'n rhoi mae'n rhoi lloches i'r blodau. Dydyn nhw ddim yn gwybod eu bod nhw'n cael eu hesgeuluso a'u hanghofio - maen nhw'n blodeuo beth bynnag.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

These crocuses live in an old wooden box in the car park behind the museum. There were two boxes but one of them had rotted away and now it's just a pile of soil. So there is one box left and it gives shelter to the flowers. They don't know they are neglected and forgotten - they bloom anyway.

Comments
Sign in or get an account to comment.