Cylch o Saffrwm

Cylch o Saffrwm ~ Circle of Crocuses

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Sylwais i gylch o saffrwm yn y Gerddi Gorsedd.  Dydw i ddim yn gwybod os mae'n naturiol neu os roedd rhywun wedi plannu'r blodau mewn cylch. Efallai'r roedd yr ateb wedi ei golli yn y niwl amser ...————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I noticed a circle of crocuses at the Gorsedd Gardens. I don't know if it's natural or if someone had planted the flowers in a circle. Perhaps the answer is lost in the mists of time ...

Comments
Sign in or get an account to comment.