Blackweir

Mae'r dyddiau'n mynd yn hirach.  Tra roeddwn i'n sâl, collais i'r newid graddol o'r golau ar ddiwedd y dydd, yr amser pan ddych chi'n gwybod yn sicr o'r amser cyntaf eich bod chi'n cyrraedd adre heb oleuadau beic. Mae'n eithaf hyfryd nawr oherwydd mae golau aur yn yr awyr yn y noson gynnar.


The days are getting longer. While I was ill, I missed the gradual change of light at the end of the day, the time when you know for sure for the first time that you're getting home without bike lights. It's quite beautiful now because there's a golden light in the sky in the early evening.

Comments
Sign in or get an account to comment.