Our little lives

Gwnaeth Nor'dzin awgrym y gallen ni gwrdd yn y parc ar fy ffordd adre.  Roedd e'n syniad neis iawn - ond cafodd y caffi ei gau yn anffodus. Gwnaethon ni mwynhau tynnu ffotograffau cyn seiclo adre.

Rydw i'n hoffi ffeindio pryfed bach ar fy ffotograffau pan rydw i'n gweld nhw ar y sgrin fawr. Mae llawer o fywyd sy'n parhau - anweledig - o gwmpas ni.


Nor'dzin suggested that we could meet in the park on my way home. It was a really nice idea - but the café was unfortunately closed. We enjoyed taking photographs before cycling at home.

I like to find small insects on my photos when I see them on the big screen. There is a lot of life that remains - invisible - around us.

Comments
Sign in or get an account to comment.