Lliwiau ar y stryd

Lliwiau ar y stryd ~ Colours on the street

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae rhai o focsys offer electronig gyda ni, si wedi cael eu peintio gyda lliwiau llachar.  Mae'n syniad da oherwydd eu bod nhw'n dod â thipyn bach o liw i'r stryd - nd maen nhw'n dechrau edrych fel eu bod nhw angen cael eu ail-paintio nawr.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We have boxes of  electronic equipment boxes which have been painted with bright colours. It's a good idea because they bring a bit of colour to the street - but they are beginning to look as if they need to be re-painted now.

Comments
Sign in or get an account to comment.