tridral

By tridral

Yn sefyll yn y golau

Yn sefyll yn y golau ~ Standing in the light

(Cerdded) ~ (Walking)

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae bob eiliad yn cael ei rinweddau, ac weithiau mae bywyd yn gyfres o eiliadau o wahanol rinweddau. Mae'n ymddangos fel petai dych chi'n deffro am eiliad ac yn sylwi ei rinweddau.  Mae'n fater o fod yn y synhwyrau, yn fwy na bod  yn y meddyliau.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Every moment has its qualities, and sometimes life is a series of moments of different qualities. You seem to wake up for a moment and notice its qualities. It is a matter of being in the senses, more than being in the thoughts.

Comments
Sign in or get an account to comment.