tridral

By tridral

Yn Paratoi am y Parti Disgwyliedig Hir

Yn Paratoi am y Parti Disgwyliedig Hir ~ Preparing for the Long Expected Party

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

"When Mr. Bilbo Baggins of Bag End announced that he would shortly be celebrating his eleventy-first birthday with a party of special magnificence, there was much talk and excitement in Hobbiton." ...
-- JRR Tolkein, 'The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring'

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae cwpl o ddigwyddiadau gyda ni yn ein gardd ym Mis Mai.  Rydyn ni’n dathlu fy 60ain pen-blwydd (eto) yn y wythnos gyntaf, ac rydyn ni'n cynnal seremoni tân yn yr ail wythnos. Roedd rhaid i weithio yn galed iawn i baratoi'r ardd am ein gwesteion disgwyliedig.  Gweithion ni trwy'r dydd ac rydyn ni'n meddwl y bydd e'n fwy o waith i wneud yfory.  Mae'r ardd yn edrych yn dda iawn nawr, felly rydyn ni'n meddwl y byddwn ni'n barod erbyn Mis Mai.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We have a couple of events in our garden in May. We celebrate my 60th birthday (again) in the first week, and we are holding a fire ceremony in the second week. We had to work very hard to prepare the garden for our expected guests. We worked all day and we think there will be more work to do tomorrow. The garden looks really good now, so we think we'll be ready by May.

Comments
Sign in or get an account to comment.