tridral

By tridral

Mewn pob cyfeiriadau

In all directions ~ In all directions

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Gwnes i ddechrau'r diwrnod gyda rhedeg 8km.  Rydw i'n ceisio ffeindio llwybrau am hydau gwahanol i ddefnyddio ar amseroedd gwahanol.  Dyma oedd fy llwybr heddiw: https://www.plotaroute.com/route/807223.


Ar ôl brecwast, Aethon ni i'r Canolfan Ailgylchu gydag ysbwriel o'r ardd.  Wedyn aethon ni i B&Q ac Ikea i brynu pethau i roi yn yr ardd ...

Mae pethau yn mynd rownd a rownd.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I started the day with running 8km. I try to find routes for different lengths to use at different times. This was my route today: https://www.plotaroute.com/route/807223.

After breakfast, we went to the Recycling Center with rubbish from the rubbish. Then we went to B&Q and Ikea to buy things to put in the garden ...

Things go round and round.

Comments
Sign in or get an account to comment.