Y byd mewn coeden

Y byd mewn coeden ~ The world in a tree

In Welsh "dod yn ôl at fy nghoed" means , "to return to a balanced state of mind", literally "to return to my trees" -- Robert MacFarlane (Twitter)

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Rydw i'n hoffi coed, ac rydw i'n hoffi treulio amser o gwmpas nhw. Rydw i'n ffeindio fy mod i'n gwerthfawrogi nhw yn fwy ac yn fwy, p'un ydyn nhw yn y goedwig neu yn y stryd. Maen da i ffeindio nhw unrhywle ac ym mhob man, ac yn gofalu amdanyn nhw.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I like trees, and I like to spend time around them. I find that I value them more and more, whether they are in the forest or in the street. It's good to find them anywhere and everywhere, and look after them.

Comments
Sign in or get an account to comment.