The Flying Sorcerer

Roedd y penwythnos yn llwyddiannus iawn.  Ar ôl diwedd y dysgeidiaethau ar hanner dydd aethon ni i lawr i'r llyn (Starnberger See).  Roedd e'n hyfryd, ac enfawr hefyd- 22 cilomedr o hyd. Gwnaethon ni treulio oriau yna yn edmygu'r olygfa ac yn tynnu ffotograffau. Yn y noswaith aethon ni o Starnberg i Seeshaupt (pen arall y llyn) am bryd o fwyd i mewn bwyty Bavarian traddodiadol. Roeddwn i yn ddiddorol gan y canhwyllyr - dyn gyda changau ar gyfer adenydd. Roedd y bwyd yn flasus iawn ac roedd y cyfrannau yn fawr.  Roedd e'n noson olaf lawen o'n hymweld.

The weekend was very successful. After the end of the teachings at noon we went down to the lake (Starnberger See). It was lovely, and also huge - 22 kilometers long. We spent that time admiring the view and taking photographs. In the evening we went from Starnberg to Seeshaupt (the other end of the lake) for a meal at a traditional Bavarian restaurant. I was fascinated by the chandelier - a man with antlers for wings. The food was delicious and the portions were large.   It was the last night of our visit.

Comments
Sign in or get an account to comment.