Cerdded gyda ffrind

Doedd ein hedfan ddim yn gadael Munich tan hanner wedi pump yn y prynhawn.  Felly roedd llawer o amser yn y dydd am frecwast hamddenol a thaith cerdded o gwmpas y gerddi ffurfiol ger y castell yn Starnberg gyda'n ffrind Petra. Roedd e'n ffordd neis iawn treulio'r diwrnod cyn mynd adre.

Our flight did not leave Munich until half-five in the afternoon. So there was a lot of time for a leisurely breakfast and a tour of the formal gardens  near the castle in Starnberg with our friend Petra. It was a very nice way to spend the day before going home.

Comments
Sign in or get an account to comment.