Morning magic

Es i mas i'r ardd yn gynnar yn y bore cyn i mi fynd i'r gwaith.  Roedd yr ardd yn oeraidd ac yn wlyb. Roedd madarch wedi tyfu yn y lawnt - dros nos, rydw i'n meddwl.  Rydw i'n hoffi'r ffordd eu bod nhw'n gallu ymddangos yn sydyn.

I went to the garden early in the morning before I went to work. The garden was cool and wet. Mushrooms had grown in the lawn - overnight, I think. I like the way they can appear suddenly. 

Comments
Sign in or get an account to comment.