Something in the air

Roedd yn rhyddhad bendigedig heddiw i gael tipyn bach o law ar y ffordd adre.  Rydw i'n gobeithio am fwy.  Heddiw roedd y diwrnod olaf i fi yn y gwaith am wythnos.  Rydyn ni'n mynd i ffwrdd am encil mewn pebyll yn Swydd Amwythig yfory.  Bydda i'n dechrau Blipping eto pan rydyn ni'n ôl adre yr wythnos nesa


It was a wonderful relief today to get a bit of rain on the way home. I'm hoping for more. Today was the last day for me at work for a week. We're going away for a retreat in tents in Shropshire tomorrow.  I'll start Blipping again when we're back home next week.

Comments
Sign in or get an account to comment.