Streipiau teigr

Rhwng myfyrdod a dysgeidiaethau rydyn ni'n gwneud llawer o waith crefft - fel prosiectau unigol neu grŵp.  Yr wythnos hon rydyn ni'n adeiladu yurt gyda waliau fel croen teigr.  Dyma Nor'dzin yn paentio cynfas gyda streipiau teigr.

Between meditation and teachings we do a lot of craftwork -  as individual or group projects. This week we are building a yurt with walls like a tiger skin. This is Nor'dzin painting a canvas with tiger stripes

Comments
Sign in or get an account to comment.