Coetir gwyllt

Coetir gwyllt ~ Wild woodland

Mae darn bach o goetir gwyllt sydd yn ymyl at y cae.  Mae gan e ei awyrgylch ei hunan.  Mae'n gordyfu ar hyn o bryd ac mae'n teimlo hen iawn.  Ychydig flynyddoedd yn ôl rydyn ni'n torri ffyn i wneud y delltwaith a tho'r yurt. Mae'n dda i ddefnyddio'r pren lleol.


There is a small piece of wild woodland that is close to the field. It has its own atmosphere. It is overgrown at the moment and it feels very old. A few years ago we cut sticks to make the trellis and roof of the yurt. It's good to use the local wood.

Comments
Sign in or get an account to comment.