Llygad y ci

Llygad y ci ~ The dog's eye


Mae cerflun yn y parc sy wedi bod yn cerfio i mewn i goeden farw.  Mae'n dangos nifer o anifeiliaid - gwdihŵ, llygoden, gwiwer a chi. Mae e'n yn erydu yn araf - mae'r pen y wdihŵ wedi mynd ac mae'r tyllau yn ymddangos yn yr anifeiliaid eraill. Heddiw stopiais i i edmygu'r cerflun a sylwais i lygad y ci.  Rydw i'n meddwl bod y cerflunydd wedi dal rhywbeth yn y llygad fel mae'r ci yn eistedd yn amyneddgar yn aros am ei dyfodol.

There is a statue in the park that has been carved into a dead tree. It shows a number of animals - an owl, a mouse, a squirrel and a dog. It is eroding slowly - the head of the owl has gone and holes area appearing in the other animals. Today I stopped to admire the statue and I noticed the dog's eye. I think the sculptor has caught something in the eye as the dog sits patiently waiting for his future.

Comments
Sign in or get an account to comment.