Angylion y fasnach adeiladu

Angylion y fasnach adeiladu ~ Angels of the building trade

Cyrhaeddodd yr adeiladwyr pan roeddwn i adael i fynd i'r gwaith. Pan gyrhaeddais i adre yn y noswaith roedden nhw wedi'i dynnu i ffwrdd y wal a rhoi i mewn lintel. Yn ôl Nor'dzin roedden nhw cwrtais a meddylgar yn y tŷ - angylion go iawn. Rydyn ni nawr gallu gweld maint y lolfa newydd - mae'n enfawr.

The builders arrived when I left to go to work. When I got home at night they had taken away the wall and put in a lintel. According to Nor'dzin they were courteous and thoughtful in the house - real angels. We can now see the size of the new lounge - it's huge.

Comments
Sign in or get an account to comment.