tridral

By tridral

Crefft lliwgar

Crefft lliwgar ~ Colourful craft

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Heddiw, dangosodd Nor'dzin i mi sut i ddefnyddio peiriant bach i wau cordyn.  Rydyn ni'n gwneud cordiau i addurno'n gwregysau y byddwn ni'n gwisgo ar ein pererindod i Bhutan.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Today, Nor'dzin showed me how to use a small machine to knit a cord. We are making cords to decorate our belts that we will wear on our pilgrimage to Bhutan.

Comments
Sign in or get an account to comment.