Cynhaeaf gellyg

Cynhaeaf gellyg ~ Pear harvest

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Ein cynhaeaf olaf y flwyddyn oedd gellyg.  Roedd dim ond un bwced ohonyn nhw, yn ffodus, felly doedden nhw ddim yn cymryd llawer o amser i baratoi i'r oergell neu rewgell. Maen nhw'n blasus iawn. Rydyn ni wedi mwynhau cael ein ffrwyth ein hunain eleni.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Our last harvest of the year were pears. Fortunately there was only one bucket of them, so they didn't take long to prepare for the fridge or freezer. They are delicious. We have really enjoyed having our own fruit this year.

Comments
Sign in or get an account to comment.