Swigod

Swigod ~ Bubbles

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Heddiw roedd ein taith gyntaf allan i'r siopau gydag ôl-gerbyd. Rydyn ni'n meddwl bod y beic trydan ac ôl-gerbyd mor dda â char (neu well, efallai).  Roedden ni'n gallu cario ein holl siopa a chael rhywfaint o ymarfer corff hefyd.  Aethon ni i Morrison's yn Llanisien. Roedd e'n dewis da (mewn camgymeriad) oherwydd teithion ni i fyny gydag ôl-gerbyd gwag ac yn ysgafn, a theithion ni i lawr gydag ôl-gerbyd yn llawn ac yn drwm. Roeddwn ni'n meddwl bod Morrison's yn gwneud pethau da gyda'u caffi.  Maen nhw wedi rhoi rhaniadau rhwng y byrddau i wneud swigod bach i helpu pobol yn cadw diogel.  Dydyn  ni ddim angen mynd i archfarchnad yn aml, ond pan wnawn ni, rydyn ni'n meddwl awn ni i Morrison's.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Today was our first trip out to the shops with a trailer. We think the electric bike and trailer are as good as a car (or better, maybe). We were able to carry all our shopping and get some exercise too. We went to Morrison's in Llanishen. It was a good choice (by mistake) because we traveled up with an empty and light trailer, and we traveled down with a full and heavy trailer. We thought Morrison's were doing good things with their cafe. They have put dividers between the tables to make little bubbles to help people stay safe. We don't often need to go to a supermarket, but when we do, we think we'll go to Morrison's.

Comments
Sign in or get an account to comment.