tridral

By tridral

Camgyfathrach

Camgyfathrach ~ Misalliance

Mae'n hyfryd cerdded trwy'r parc ger y castell ar y ffordd i'r canol y ddinas brysur.. Fasech chi ddim yn credu eich bod chi'n mor agos i'r ddinas.  Mae'r pwll ar bwys y castell yn dawel a gwyrdd, a Chwlwm y Cythraul yn tyfu yna.


Rydw i wedi galw'r Blip heddiw 'Camgyfathrach' ar ôl y gân gan Flanders & Swann.  Mae'r gân yn dweud am y problemau gwahaniaethau gwleidyddol trwy'r stori drist am Wyddfid a Chwlwm y Cythraul


It's lovely to walk through the park near the castle on the way to the busy city center. You wouldn't think you're so close to the city. The pool near the castle is calm and green, and Convolvulus grows there.

I have called the Blip today 'Misalliance' after the song by Flanders & Swann. The song tells of the problems of political differences through the sad story of a Honeysuckle and a Convolvulus.


Misalliance - Flanders & Swann

https://www.youtube.com/watch?v=WhJ1MDfvix4

Lyrics

Comments
Sign in or get an account to comment.