tridral

By tridral

Anhrefn i drefn

Anhrefn i drefn - Chaos to order

Treulion ni'r rhan fwyaf o'r dydd yn glanhau a thacluso'r lolfa.  Roedd llawer o lwch ym mhobman. Gwnaethon ni glanhau'n raddol yr ystafelloedd tan nad rydyn ni'n teimlo fel roedden ni'n byw ar safle adeiladu.  Dydy'r gwaith  dim yn gorffen eto, ond dydyn ni ddim yn disgwyl llawer mwy o lanast.


We spent most of the day cleaning and tidying the lounge. There was a lot of dust everywhere. We gradually cleaned the rooms until we didn't feel like we were living on a building site. The work is not finished yet, but we don't expect much more mess.

Comments
Sign in or get an account to comment.