tridral

By tridral

Teidiau a neiniau

Teidiau a neiniau ~ Grandparents

Mae gyda Sam set lawn o deidiau a neiniau - Saesneg a Chymreig hefyd.  Daeth ei daid a nain dros o Loegr am y penwythnos.  Roedd e'n dda cwrdd â nhw.  Dydyn ni ddim yn eu gweld yn aml iawn. Aethon ni allan i fwyty Twrcaidd gerllaw a chawson ni pryd o fwyd blasus - ac un fawr hefyd. Gwnaeth Sam yn mwynhau ei bwyd ac yn cyfrif y soseri - yn Gymraeg hefyd, un , dau, tri.

Sam has a full set of grandparents - English and Welsh too. His grandfather and grandmother came over from England for the weekend. It was good to meet them. We do not see them very often. We went out to a nearby Turkish restaurant and we had a delicious meal - and a big one too. Sam enjoyed food and counting the saucers - in Welsh, un, dau, tri

Comments
Sign in or get an account to comment.