Amser Hamdden

Amser Hamdden - Leisure Time
 
(Bodha)

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Gwnaethon ni deffro hanner wedi pump yn teimlo'n dda ar ôl nos da. Roedden ni rhydd i ymweld â'r Chörten, mynd i siopau a myfyrio.  Ymwelon ni â Tenzin yn ei siop deiliwr hi. Roedd Nor'dzin yn dewis ffabrig ar gyfer chuba menyw. 

Roedd cinio bwffe gyda'r nos.  Roedd Nor'dzin yn ceisio trefnu popeth i wneud si┼Ár bod y fwyd i gyd wedi cyrraedd ar yr un pryd.  Gwnaeth hi yn dda iawn, ac gwnaeth y staff yn gwerthfawrogi ei help hi


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We woke up half past five feeling good after a good night. We were free to visit the Chörten, go shopping and meditate. We visited Tenzin in her tailor shop. Nor'dzin was choosing fabric for a woman's chuba.

There was a buffet dinner in the evening. Nor'dzin was trying to arrange everything to make sure all the food arrived at the same time. She did very well, and the staff appreciated her help

Comments
Sign in or get an account to comment.