Wedi'i ysgrifennu mewn carreg

Wedi'i ysgrifennu mewn carreg ~ Written in stone

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Cerddais i i'r pentref eto i ddefnyddio 'Nextbike' i seiclo i'r gwaith.  Rydw i'n ffeindio nhw mor gyfleus ar hyn o bryd.  Cyrhaeddais i i'r gwaith ar wyth o gloch (gynnar i fi), felly roeddwn i'n gallu gadael am bedwar yn y prynhawn. Yr amser hwn roedd 'Nextbike' ar gael i fi seiclo adre.  Mae'r system yn gweithio.

Roedd y diwrnod yn oer ac yn glir ac roeddwn i'n gallu mwynhau tipyn bach o amser yn y parc eto. Rydw i'n ffeindio bod rhaid i mi ddewis fy ffotograffau yn gyflym ar hyn o bryd.  Does dim llawer o amser i wneud dewisiadau.  Heddiw tynnais i amlygiad dwbl (eto), coeden ac awyr ar garreg.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I walked to the village again to use 'Nextbike' to cycle to work. I find them so convenient at the moment. I arrived at work at eight o'clock (early for me), so I was able to leave at four in the afternoon. This time there was a 'Nextbike' available for me to cycle home. The system works.

The day was cold and clear and I was able to enjoy a little bit of time in the park again. I find that I have to choose my photos quickly at the moment. There is not much time to make choices. Today I took a double exposure (again), tree and sky on stone.

Comments
Sign in or get an account to comment.