Rhai arwyddion o'r gaeaf

Rhai arwyddion o'r gaeaf ~ Some signs of winter

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae'r tywydd yn troi yn oer ac yn wlyb ac mae'r nos yn dod yn gynharach bob dydd. Rydw i'n gallu deall pam llawer o ddiwylliannau yn dathlu golau yn y gaeaf.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

The weather turns cold and wet and the night comes earlier every day. I can understand why many cultures celebrate light in the winter.

Comments
Sign in or get an account to comment.