Mae'r presennol yn anrheg

Mae'r presennol yn anrheg ~ The present is a gift

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift, which is why we call it the present.


ond/but

Ddoe yw hanes, yfory yw dirgelwch, heddiw yw anrheg, dyna pam yr ydym yn ei alw'r presennol

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Neithiwr roeddwn ni gwylio ar rhaglen Ffuglen Wyddonol lle dau o bobol o blanedau eraill yn chwarae gyda geiriau. Roedden nhw'n siarad am fwyta 'datys' (dyddiadau) o galendr. Ond eu gair-chwarae yn gweitho dim ond yn Saesneg.

Pan ddych chi'n siarad mwy nag un iaith dych chi'n gallu dechrau sylwi pan rhywun yn defnyddio geiriau mewn ffordd sy'n gweithio dim ond yr un iaith. Mae rhywbeth yn colli mewn cyfieithu.

Dych chi'n gallu dechrau meddwl yn wahanol am y perthynas rhwng iaith a gwirionedd. Gall iaith yn pwyntio at wirionedd. Dydy iaith ddim gwirionedd ei hun.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Last night we watched a  Science Fiction programme where two people from other planets played with words. They talked about eating 'dates' from a calendar. But their word-play works only in English.

When you speak more than one language you can start to notice when someone uses words in a way that works only the one language. Something is lost in translation.

Can you start to think differently about the relationship between language and reality.  Language can  point at reality. Language is not reality itself

Comments
Sign in or get an account to comment.