Coeden noeth o dan awyr glas

Coeden noeth o dan awyr glas ~ Naked tree under a blue sky

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roedd y tywydd yn braf heddiw ac roedd e'n dda i gerdded yn y parc dros amser cinio.  Dydw i ddim yn meddwl bydd y tywydd braf yn parhau. Rydw i wedi clywed bod tywydd oer ar ei ffordd.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

The weather was nice today and it was good to walk in the park over lunch time. I don't think the fine weather will continue. I've heard that cold weather is on its way.

Comments
Sign in or get an account to comment.