Glaw ac adferiad

Glaw ac adferiad ~ Rain and recovery

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Rydw i'n teimlo ychydig yn well heddiw.  Roedd hi'n diwrnod glawog. Treulion ni'r diwrnod didoli hen gwpanau a phlatiau ac yn gweld pa rhai gwnaethon ni eisiau cadw. Rydyn ni wedi gwagio rhai o'n silffoedd a gyda llai o bethau mae'n haws i ffeindio beth rydyn ni'n edrych arno. Yn y prynhawn aethon ni i Tesco yn y glaw i brynu ychydig o bethau. Rydw i'n bendant yn teimlo'n gryfach.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I'm feeling a little better today. It was a rainy day..We spent the day sorting out old cups and plates and seeing which ones we wanted to keep. We've emptied some of our shelves and with fewer things it's easier to find what we're looking at. In the afternoon we went to Tesco in the rain to buy a few things. I definitely feel stronger.

Comments
Sign in or get an account to comment.