Blodyn parhaus

Blodyn parhaus ~ Persistent flower

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Bob blwyddyn mae gyda fi mwy a mwy o ddiddordeb mewn bywyd y blodau yn arbennig pa mor hir mae' blodau'r haf yn para i'r hydref neu'r gaeaf.  Cyn dechrau tynnu ffotograffau wnes i ddim sylwi mewn gwirionedd y proses.  Ond nawr mae'n ddiddorol iawn.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Every year I am more and more interested in the life of flowers, especially how long summer flowers last into autumn or winter. Before I started taking photographs I didn't really notice the process. But now it's fascinating.

Comments
Sign in or get an account to comment.