tridral

By tridral

Ôl

Ôl ~ Trace, vestige, sign

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae diddordeb gyda fi mewn olion, arwyddion o bethau oedd a aeth o'r blaen.  Rydyn ni i gyd yn gadael olion y tu ôl i ni, beth bynnag rydyn ni'n gwneud, fel sgil y tu ôl i gwch. Mae rhaid i ni obeithio ein bod ni'n gadael rhywbeth da, neu rywbeth diddorol (neu'r ddau). 


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I'm interested in traces, signs of things that went before. We all leave traces behind us, whatever we do, like a wake behind a boat. We have to hope that we leave something good, or something interesting (or both).

Comments
Sign in or get an account to comment.