tridral

By tridral

Tymor y carw

Tymor y carw ~ The seson of the deer

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae'r carw yn sefyll o flaen y castell unwaith eto.  Rydw i'n hoffi'r amser hwn o'r flwyddyn pan mae pobol yn dathlu'r gaeaf gyda goleuadau. Aeth fy adran allan am bryd o fwyd Nadolig.  Roedd e'n amser llawen ac roedd y fwyd yn flasus iawn. Ar ôl cinio cerddais i o gwmpas y siopau yn y dre cyn seiclo adre.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

The deer stands in front of the castle once again. I like this time of year when people celebrate the winter with lights. My department went out for a Christmas meal. It was a joyful time and the food was delicious . After lunch I walked around the shops in town before cycling home.

Comments
Sign in or get an account to comment.