Teneuder y baneri

Teneuder y baneri ~ The thinness of Flags

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Gyda'r golau gaeaf yn disgleirio trwy'r brethyn, roeddwn i'n trawyd gan deneuder y baneri.  Rydw i erioed wedi meddwl amdano fe o'r blaen, ond mae baneri yn denau iawn, bron ddim yno. Am rai rheswm roeddwn i ffeindio hwn rhywsut arwyddocaol a syndod.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

With the light of winter shining through the cloth, I was struck by the thinness of the flags. I've never thought of it before, but flags are very thin, almost not there. For some reason I found this somewhat significant and surprising.

Comments
Sign in or get an account to comment.