Patrymau'r Ddiwrnod

Patrymau'r Ddiwrnod ~ The Patterns of the Day

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Ar ôl seibiant chwe mis, rydyn ni wedi dechrau ein hencilion un diwrnod misol eto. Mae'r diwrnodau yn dilyn patrwm o ymarfer ffurfiol, astudio, pryd o fwyd canol dydd, crefft, mwy o ymarfer ffurfiol a fwyd, ac, ar ddiwedd y dydd, ffilm. Mae'n amser prysur a llawen gyda llawer o weithgareddau. Mae pawb yn mwynhau'r amser.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

After a six month break, we have started our monthly one day retreats one again. The days follow a pattern of formal practice, study, midday meal, craft, more formal practice and food  and, at the end of the day, a movie. It's a busy and joyful time with lots of activities. Everyone enjoys the time.

Comments
Sign in or get an account to comment.