tridral

By tridral

Patrymau'r Ddiwrnod

Patrymau'r Ddiwrnod ~ The Patterns of the Day

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————


<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--Ar ôl seibiant chwe mis, rydyn ni wedi dechrau ein hencilion un diwrnod misol eto. Mae'r diwrnodau yn dilyn patrwm o ymarfer ffurfiol, astudio, pryd o fwyd canol dydd, crefft, mwy o ymarfer ffurfiol a fwyd, ac, ar ddiwedd y dydd, ffilm. Mae'n amser prysur a llawen gyda llawer o weithgareddau. Mae pawb yn mwynhau'r amser.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->

After a six month break, we have started our monthly one day retreats one again. The days follow a pattern of formal practice, study, midday meal, craft, more formal practice and food  and, at the end of the day, a movie. It's a busy and joyful time with lots of activities. Everyone enjoys the time.

Comments
Sign in or get an account to comment.