Diwedd y Tymor Nadolig

Diwedd y Tymor Nadolig ~ The End of Christmas Season

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Bob blwyddyn, mae'r cyngor yn defnyddio’r lawnt o flaen yr hen Neuadd y Ddinas y cynnal 'Winter Wonderland'.  Maen nhw adeiladu ffair hwyliog, fflat iâ, ayyb.  Mae'n edrych fel hwyl, ond mae'n dinistrio’r lawnt.  Mae'n cymryd misoedd i adfer y lawnt cyn mae pobol yn gallu mwynhau fe yn yr haf.————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Each year, the council uses the lawn in front of the old City Hall to host 'Winter Wonderland'. They build a fun fair, ice flats, etc. It looks like fun, but it destroys the lawn. It takes months to restore the lawn before people can enjoy it in summer.

Comments
Sign in or get an account to comment.