Rime or reason

Roedd y bore yn hyfryd iawn gyda llawer o rew dros y glaswellt a dail syrthiedig.  Roedd iâ du ar y ffordd, yn anffodus felly cwympais i i lawr ar y gyffordd. Yn ffodus, doeddwn i ddim yn mynd yn gyflym, felly es i i lawr yn araf ac yn addfwyn. Yfory efallai cerdda i i'r gwaith os bydd llawer o iâ.

Calan - Slip JigsThe morning was very lovely with a lot of ice over the grass and fallen leaves. There was black ice on the road, unfortunately, so I fell down at the junction. Fortunately, I was not going fast, so I fell down slowly and gently. Tomorrow maybe I will walk to work if there is a lot of ice.


Calan - Slip Jigs

Comments
Sign in or get an account to comment.