tridral

By tridral

Croeso ... i flwyddyn newydd

Croeso ... i flwyddyn newydd ~ Welcome ... to a new year

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Cerddais i i'r gwaith y bore 'ma oherwydd roeddwn i'n mynd i ymuna â Nor'dzin ym Mhenarth yn y noswaith. Gwnes i hoffi’r arwydd y tu allan o'r Eglwys Bedyddwyr. 'Dewch fel yr ydych chi' yw mor groesawgar i bawb.


Yn y noswaith gwnaethon ni dathlu Blwyddyn Newydd Tibet - Blwyddyn yr Hwch Ddaear. Dymuniadau da i bawb am y flwyddyn newydd. Dewch fel yr ydych chi.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I walked to work this morning because I was going to join Nor'dzin in Penarth in the evening. I liked the sign outside of the Baptist Church. 'Come as you' is so welcoming to everyone.

In the evening we celebrated the Tibet New Year - Year of the Earth Sow. Good wishes for everyone for the new year. Come as you are.

Comments
Sign in or get an account to comment.