Ar ôl yr eira, ar ôl y glaw

Ar ôl yr eira, ar ôl y glaw ~ After the snow, after the rain

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Y bore 'ma, roedd rhaid i mi aros am y glaw i newid o 'drwm iawn' i 'ysgafn' cyn i fi gallu rhedeg.  Roeddwn i'n synnu pan roedd e'n heulwen lachar yn erbyn amser cinio.  Yn y diwedd, roedd y diwrnod yn fwy fel y Gwanwyn na'r Gaeaf

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

This morning, I had to wait for the rain to change from 'very heavy' to 'light' before I could run. I was surprised when it was a bright sunlight at lunchtime. In the end, the day was more like Spring than Winter

Comments
Sign in or get an account to comment.