tridral

By tridral

Yn rhedeg o gwmpas y parc

Yn rhedeg o gwmpas y parc ~ Running around the park

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae Nor'dzin wedi bod yn amyneddgar gyda'i hanafu. Nawr mae hi'n rhedeg eto, ac ar y penwythnosau rydyn ni'n gallu rhedeg gyda'n gilydd.  Rydw i wedi bod yn edrych ymlaen at redeg gyda Nor'dzin, ac roedd e bopeth fy mod i wedi gobeithio.  Mae'n hwyl i rannu'r profiad.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Nor'dzin has been patient with her injuries. Now she's running again, and at weekends we can run together. I've been looking forward to running with Nor'dzin, and it was all that I had hoped. It's fun to share the experience..

Comments
Sign in or get an account to comment.