Crefft mewn pum lliw

Crefft mewn pum lliw ~ Craft in five colours

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Gwnaethon ni gynnal ein henciliad misol ddydd Sadwrn.  Rhan fawr o'n diwrnod yw gwaith crefft - rydyn ni'n wastad gweithio ar bethau.  Pan ddych chi'n defnyddio eich offerynnau cerddorol neu offer defodol eraill dych chi'n teimlo cysylltiad mwy gyda nhw ar ôl gweithio arnyn.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We held our monthly retreat on Saturday. A great part of our day is craft work - we're always working on things. When you use your musical instruments or other ritual equipment, you feel more connected with them  after working on it

Comments
Sign in or get an account to comment.