The retun of the crocus

Mae'n tua'r amser hwn bob blwyddyn bod yr saffrwmau yn dechrau dangos uwchben y ddaear. Tynnais i ffotograff tebyg y llynedd.  Mae'n neis i weld dechrau'r gwanwyn.

It is around this time every year that the crocusesstart to show above the ground. I took a similar photograph last year. It's nice to see the beginning of spring.

Comments
Sign in or get an account to comment.