The morning of the year

Mae'n edrych fel gwanwyn yn dod. Heddiw gwelais i saffrymau yn y parc. Dw i'n meddwl eu bod nhw'n rhy gynnar, achos yn y noswaith cawson ni glaw drwm, ac oer iawn. Roeddwn i'n edrych ar eirdarddiad y gwanwyn. Mae'n dod o Sanskrit वसन्त ‎(vasantá, “gwanwyn”), sy'n dod o वसर् ‎(vasar, “yn y bore”). Felly, mae'r Gwanwyn fel bore'r flwyddyn

It looks like spring is coming. Today I saw crocuses in the park. I think they're too early, because in the evening we had very cold.heavy rain I was looking at the etymology of 'gwanwyn' (spring). It comes from  Sanskrit वसन्त ‎(vasantá, “spring”), which comes from वसर् ‎(vasar, “in the morning”). So the Spring is the morning of the year..

Comments
Sign in or get an account to comment.