Dysgeidiaethau

Bob mis  rydyn ni'n cael diwrnod dysgeidiaethau Bwdhaidd.  Y mis hwn roeddwn ni'n siarad am drawsnewid emosiynau. Roedd e'n ddiwrnod da a gwerthfawrogodd pobol y dysgeidiaethau. 'a-shul Pema Legden enw'r dyn yn y llun.  Mae e'n yn hanes ein llinell dysgeidiaethau.  Bu'n byw yn gynnar yn y 20fed ganrif.


Every month we have a day Buddhist teachings. This month I'll talk about the transformation of emotions. It was a good day and people appreciated the teachings. 'A-Shul Pema Legden name of the man in the picture. He's in the history of our line teachings. He lived in the early 20th century.

Comments
Sign in or get an account to comment.