A day of study and craftwork

Mae astudiaeth a gwaith crefft yn bwysig yn ein llinach Bwdist.  Felly treulion ni'r diwrnod gydag astudiaeth yn y bore a chrefft yn y prynhawn.  Un anffodus, roedden i'n sâl, felly mwynheais i'r bore ac roedd rhaid i mi fynd i'r gwely yn y prynhawn.  Roedd y bobol arall yn mwynhau eu gwaith crefft ac rydw i'n edrych ymlaen at fis nesa.

Craftwork and study are important in our Buddhist lineage. So we spent the day with study in the morning and craft in the afternoon. Unfortunately, I was sick, so I enjoyed the morning and I had to go to bed in the afternoon. The other people enjoyed their craft work and I'm looking forward to next month.

Comments
Sign in or get an account to comment.