tridral

By tridral

Blodau yn yr Eira

Blodau yn yr Eira ~ Flowers in the Snow

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roedd gyda ni eira dros nos a phenderfynais i i gerdded i'r gwaith oherwydd dydw i ddim yn hoffi seiclo pan mae rhew ar y ffyrdd. Es i i'r parc ar amser cinio ac roedd y rhan fwyaf o'r eira wedi mynd yn barod.  Dydy e ddim yn edrych fel y bydd e'n aros am amser hir.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We had snow overnight and I decided to walk to work because I do not like cycling when there is ice on the roads. I went to the park at lunch time and most of the snow had gone. It  does not look like it will stay a long time.

Comments
Sign in or get an account to comment.