Dyn mawr bren

Dyn mawr bren ~ Big wooden man

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Aethon ni am daith cerdded yn dechrau ar Fferm y Fforest gyda'i cherflun fawr bren, yn parhau i'r gamlas ac yn olaf yn dod i lawr y Daith Taf. Gwelon ni Glas y Dorlan ar y gamlas a saith Mulfran ar yr afon. Roedd y diwrnod yn llachar ac eithaf twym, nid fel mis Chwefror o gwbl.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We went for a walk starting at Forest Farm with its large wooden sculpture, continuing to the canal and finally coming down the Taff Trail. We saw a Kingfisher on the canal and seven Cormorants on the river. The day was bright and quite warm, not like February at all.

Comments
Sign in or get an account to comment.