Drych

Drych ~ Mirror

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Treulion ni ddiwrnod ymlacio ar ôl wythnos brysur. Gwnes i fwynhau gloywi'r drych Tibetan bach yn y prynhawn. Yn yr hwyrddydd anfonon ni gwahoddiadau i  chwe deg ffrind i'm parti pen-blwydd chwech degfed.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We spent a relaxing day after a busy week. I enjoyed polishing the little Tibetan mirror in the afternoon. In the evening we  sent invitations to sixty friends to my sixtieth birthday party.

Comments
Sign in or get an account to comment.