Tywydd stormus

Tywydd stormus ~ Stormy weather

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Doedden ni ddim yn mynd unrhywle heddiw, nid hyd yn oed allan i'r ardd ... roedd hi'n stormus iawn. Treulion ni ddiwrnod tawel gyda ffrind oedd aros gyda ni am un diwrnod cyn mynd yn ôl i'r Almaen (os bydd y tywydd yn caniatáu).

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We didn't go anywhere today, not even out into the garden ... it was very stormy. We spent a quiet day with a friend who was staying with us for one day before returning to Germany (weather permitting).

Comments
Sign in or get an account to comment.