Yn cerdded i'r capel

Yn cerdded i'r capel ~ Walking to the chapel

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Pan rydyn ni'n dramor, rydyn ni'n hoffi i ddod i wybod yr ardal lle rydyn ni'n aros. Ddydd Sadwrn aethon ni taith cerdded trwy'r coetir i'r Capel 'Rosalienkapelle' ar y bryn gerllaw. Doedd e ddim ar agor, yn anffodus, felly roedd rhaid i ni ei edmygu o'r tu allan.  Ar y ffordd adre cwympais i i lawr.  Roeddwn i'n braidd brifo, ond roeddwn i'n fwy poeni am lens fy nghamera - mae'n ychydig wedi ei ddifrodi. Rhywbeth i drwsio pan rydw i'n ôl yng Nghaerdydd.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

When we are abroad, we like to get to know the area where we are staying. On Saturday we went for a walk through the woodland to the 'Rosalienkapelle' Chapel on the nearby hill. It was not open, unfortunately, so we had to admire it from the outside. I fell down on the way home. I was a little hurt, but I was more worried about my camera lens - it's a bit damaged. Something to fix when I'm back in Cardiff.

Comments
Sign in or get an account to comment.